15 år og førstereis

15 ÅR OG FØRSTEREIS Pensjonert stuert Arne Sivertsen, tar oss tilbake til 1963, da han som 15 -åring mønstret  på Westfal- Larsenskipene M/S Hardanger og M/S Siranger i fart på Syd-Amerika. På nøkternt og detaljrikt vis skildrer Sivertsen spennende møter med mennesker og  kulturer på sin første sjøreise, opplevelser som satte varige spor i den … Les mer15 år og førstereis