HEROISK FORRÆDERI

Hjalp den tyske militære motstandsbevegelse de allierte under selve invasjonen i Normandie 6.juni.1944? 

Hadde de en felles forståelse med deler av den allierte ledelse om at fredsforhandlinger ville være mulig etter at Hitler var blitt fjernet?

Mye tyder på at de handlet som om de hadde en slik felles forståelse. Paradoksene før, under og etter invasjonen i Normandie er så mange, og lar seg ikke forklare med de alliertes briljans. En hjelpende hånd synes å ha vært tilstede i Normandie. Det ser nemlig ut til at den militære motstandsbevegelse holdt hva de lovte. 

Heroisk forræderi er et autoritetsforræderi i solidaritetens navn. 

Om forfatteren: Geir Finne ble født i 1948 og vokste opp i Bergen og i Namdalen. Han har sin utdannelse i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Regensburg i Tyskland, og i sosialøkonomi og statsvitenskap fra Colorado University i USA. Før han ble pensjonist var han i 37 år amanuensis ved Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen ved UiT. Finne var vararepresentant til Stortinget 1993–1997 for Senterpartiet. I 1981 utga han «The Svalbard passage» sammen med Tom Kirkwood.

Order Heroisk forræderi Heroisk forræderi @ NOK 325,00

OLSEN GRUPPEN

OLSEN GRUPPEN – dyktige kara, store kast

Dette er historien om hvordan Trygve Olsen fiskebåtrederi ble til det vi i dag kjenner som Olsen Gruppen. Vi følger Johannes og Trygve Olsen og deres etterkommere som på hver sin måte har funnet sin plass innen fiskenæringen.

Denne boken samler Olsen Gruppens historie til ære for alle de som har, eller har hatt, et arbeidsforhold til rederiet. Gjennom samtaler med familie og mannskap, får vi innblikk i posisjonen rederiet hadde i en tid der fiskerinæringen var i rivende utvikling. Boken tar også for seg viktige hendelser som er interessante sett fra et næringspolitisk ståsted.

En manns harde arbeid ble starten på et selskap som vokste i takt med en næring i stadig endring.

Olsen Gruppen: Fra fiskebåtrederi til bedriftkonsern.

Order Olsen Gruppen Olsen Gruppen @ NOK 350,00

MARKEDSFUNDAMENTALISMEN

– DE RIKES REVOLUSJON

– Det er sterke, nesten naturgitte krefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge, uttalte Jonas Gahr Støre før valget i 2017. Han er ikke alene om resignasjon eller å forsone seg med konkurranseøkonomien. Torgets fellesskap viker for markedsplassens kamp om kunder og profitt.
Det nyliberale menneskesynet dominerer. Mennesket fremstilles som egoistisk og individualistisk av natur, med konkurransemani som eneste drivkraft. Mekanisk, stakkarslig, vulgært, banalt, anorektisk og feil – mener forfatterne.
Boken tar for seg viktige deler av offentlig sektor som utdanning og helsevesen, post, jernbane, kraftforsyning og luftfart – eksempler på samfunnets sammenknytning og infrastruktur.
Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor finnes motkrefter?
Kan markedsgjøringen og destruksjonen stoppes, og hva kan repareres?

Order MARKEDSFUNDAMENTALISMEN MARKEDSFUNDAMENTALISMEN @ NOK 300,00

HIBERNIAN ny bok fra Thor Soltvedt

-den største seieren, det tyngste tapet

Som sekstenåring blir fotballtalentet, Kåre King vraket av Arsenals ungdomsakademi. Like etterpå får han lærekontrakt med den skotske fotballklubben Hibernian i Edinburgh. 

Den høyreiste keeperen blir kastet rett inn i juniorfinalen mot Glasgow Rangers der han kommer i nærkontakt med Kenny Dahl Fyfe både under og etter kampen. Det oppstår spontant en gjensidig fysisk tiltrekning mellom de to fotballfrelste guttene. 

Vi følger de to guttenes spirende kjærlighetsforhold, men også deres angst for å stå fram i familien og ikke minst i fotballmiljøet. 

Order Hibernian


Hibernian @ NOK 260,00KYSTRUTESKIPENE ny bok fra Bård Kolltveit

I 2019 er det femti år siden kystruteskipet Oslo la ut fra Bergen for siste gang og dermed satte sluttstrek for sjøverts passasjertrafikk mellom Norges to største byer.

Siden 1899 – for 120 år siden – hadde de to selskapene Arendals og Det Stavangerske Dampskibsselskab stått for driften av det som ble ansett som Sørlandets motstykke til den nordnorske Hurtigruten – Kystruten mellom Oslo og Bergen.

Gjennom store deler av forrige århundre sto ikke kystruteskipene tilbake for hurtigruteskipene i størrelse og standard. De hadde samme betydning for folk i byene og tettstedene langs Sørlandskysten som tilfellet var for ruteskipene nordover.

Til forskjell fra tallrike bøker som er utgitt om den nordnorske hurtigruteflåten, er svært lite skrevet om skipene i Kystruten. I denne boka gir Bård Kolltveit, pensjonert direktør ved Norsk Sjøfartsmuseum, et velfortjent æresminne over Sørlandskystens arbeidshester.

Order Kystruteskipene Kystruteskipene @ NOK 380,00

KEM VA DE?

Jeg har ikke bodd fast i Bergen på over 30 år, men lengselen etter min fødeby har alltid vært der. Når jeg går ned Ole Bulls Plass, videre over Torgalmenningen og ned til selve rosinen i pølsen; Fisketorget og Bryggen – kommer jeg i en nærmest euforisk tilstand. Jeg treffer gamle kjente og minner fra en svunnen tid dukker opp. Det er først og fremst bergensere selv som skaper euforien, med den raske replikken og det bergenske lynne.

I boken har jeg tatt med noen av de personene som representerer dette mangfoldet. 34 livsskjebner – fra en tid som var, – ikke bare oppturer men også noen brutale nedturer.

Eilert Munch Lund

 

Order Kem va de?


Kem va de? @ NOK 490,00På tampen

Siviløkonomen og hippien Thorstein Selvik – med en master i rock’n roll og doktorgrad i Grateful Dead – er tilbake. Tre år etter Ikke avbryt meg, er du snill er han klar med en ny samling kronikker og artikler.
Det er bare å glede seg.

 

 

 

Might like to wear cotton, might like to wear silk
Might like to drink whiskey, might like to drink milk
You might like to eat caviar, you might like to eat bread
You may be sleeping on the floor, sleeping in a king-sized bed
But you’re gonna have to serve somebody, yes
Indeed you’re gonna have to serve somebody
Well, it may be the devil or it may be the Lord
But you’re gonna have to serve somebody

(Bob Dylan, Gotta Serve Somebody, 1979)

Order PÅ tampen På tampen @ NOK 225,00

WICHMANN MOTORFABRIKK -historia og motorane

WICHMANN MOTORFABRIKK

-historia og motorane

Tema for Sunnhordland årbok 2018 er Wichmann motorfabrikk og motorproduksjon i Sunnhordland.

Soga om Wichmann Motorfabrikk er eit lappeteppe som vanskeleg lar seg sy saman. Tida før- og etter den første motoren er det skrive lite om. Dei var nok meir oppteken av å laga motorar enn å dokumentera det som blei gjort. Forteljinga om Wichmann byggjer difor på mange ulike kjelder, nokre skrivne og nokre munnlege, anekdotar, lydbandopptak og intervju med tidsvitne.

Med dette som bakgrunn ynskjer forfattarane og redaktøren velkommen til ei reise gjennom ei viktig lokal- og nasjonal norsk motor- og industrisoge.

Jan Willy Folgerø-Holm

Order Wichmann motorfabrikk Wichmann motorfabrikk @ NOK 325,00

KRÅKENES gård nr. 19 i Fana.

Dette er historien om Kråkenes i Fana fra området var en husmannsplass under Fjøsanger til utskillelse som egen gård og videre fram til vår tid.

I dag råder villa-bebyggelse på Kråkenes, gårdslivet tilhører en svunnen tid. I boken kan du lese om skatten fra 1600-tallet og om den gang beboerne fikk egen badstue. Boken gir en fyldig og god beskrivelse av utviklingen på Kråkenes som både gamle og nye beboere i området vil ha glede og nytte av.

Dennis – min venn på Death Row.

Dennis – min venn på Death Row. Boken handler om Tystads mangeårige korrespondanse med den dødsdømte fangen Dennis, som venter på å dø i et fengsel i USA. Tystad gir et bilde av et fengselssystem der individet drukner i byråkratiet, men mest av alt forteller han historien til Dennis, som bruker tiden sin på Death row til å leve.

Mens han venter på å dø, etterutdanner han seg, leser seg opp på nye emner og filosoferer over livet. Dennis finner glede og vennskap i brevskriving, og kjemper hver dag for å hindre at dødsdommen blir gjennomført. Hans håp er at en ny guvernør i Florida fra november 2018 vil benåde ham.

Jan Tystad er journalist og har tidlegere arbeidet som utenrikskorrespondent i Dagbladet. I mange år har han skildret kriger og krigenes ofre i avisartikler og bøker. Tystad var Dagbladets London-korrespondent fra 1969 til 1975 og igjen fra 1986 til 1997. Han fortsetter som pensjonist å skrive om ofrene for konflikter og kriger og er særlig opptatt av barn i krig, mennesker på flukt og om hvordan landminer og klasebomber dreper sivile og lønner våpenhandlerne.

 

Order Dennis – Min venn på Death Row.


Dennis – Min venn på Death Row. @ NOK 280,00