Damp, diesel og pågangsmot

Det er no gått 30 år sidan Veteranskipslaget Fjordabåten vart skipa og
gamle «Stord» henta heim frå Oslo, og det er 22 år sidan laget kjøpte
lokalrutebåten «Granvin» like et­ter at den gjekk ut av rutetrafikk i
Hardanger. Begge båtane er teke vare på og represente­rer kvar sin generasjon
og fartøytype. Gjen­nom aktiv bruk er båtane blitt naturlege inn­slag i
fjordane våre. Nye generasjonar har fått høve til å bli kjende med båtane og
kor­leis det var å reisa i tidlegare tider då sjøen var vegen.

Harald Sætre har heilt frå barndommen hatt interesse for skipsfart,
særleg for lokalrute­båtane på Vestlandet. Han har i 30 år vore aktiv med i
Veteranskipslaget Fjordabåten, både som tillitsvald, med administrativt ar­beid
og som mønstra mannskap på båtane.

Order Damp, diesel og pågangsmot Damp, diesel og pågangsmot @ NOK 379,00

Silhuettar

Modistfaget er i dag eit av dei minste, men levande handverksfaga i
Noreg. For tretti år sidan var det i ferd med å forsvinna frå
læreplanen, då det gjekk tiår utan at det vart avlagt noko sveineprøve.
Ein ny giv kom på byrjinga av 1990-talet. Kirsti Nordberg Moe var den
første lærlingen på 30 år i faget. I dag underviser ho skuleklassar, har
hospitantar og sit i faggruppa som utarbeider læreplanar i faget.
Kirsti Nordberg Moe har sidan 1990 leigd atelier i krambua på
Sunnhordland Museum på Stord. Her lagar ho hattar og kunstobjekt til
hovudet, som blir lagt merke til langt ut over regionen sine grenser. To
av hennar modellar har blant anna motteke merket for God Design av
Norsk Designråd

Order Silhuettar Silhuettar @ NOK 199,00