Ved krigsutbrotet hausten 1939 reiste fleire hundre tysnesingar i utanriksfart som sjøfolk. Dei fyrste som fekk merka krigen, var dei som segla i handelsfarten over Nordsjøen og det skulle ikkje gå lang tid før Tysnes fekk sine fyrste krigsofre. Då Noreg vart trekt inn i krigen, kom mange i årelang teneste som sjøfolk i uteflåten og segla i krigssoner over heile verda. Andre enda opp i heimeflåten og fekk erfara krigshandlingar frå eit heilt anna hald. Tysnesingar tok også del i den militære motstanden mot tyske invasjonsstyrkar i Noreg frå april til juni 1940. Sidan var tysnesingar å finna i den frie norske marinen, i motstandsarbeid og som soldatar i amerikanske eliteavdelingar på slagmarkene i Europa, Afrika og Asia.

Order Tysnesingar i krigsår Tysnesingar i krigsår @ NOK 450,00
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.