Morgonrauden : størst av alt er kjærleiken : ei kulturhistorisk kjærleikreise, eit streiftog i ei brevsamling frå 1905 til 1910

Fotografi og gamle brev er ei påminning om elles gløymde minne. Dette kan gi oss eit vindauge, eit vindauge inn til hendingar og personar bakover til farne tider. Kven har ikkje liggande gamle bilde, brev, dagbøker og notat som kan fortelja oss om dei som verkeleg har levd innanfor bestemde grenser i Tid og Rom? Kven var desse menneska? Kva for samfunn vaks dei opp i og kva for høve hadde dei til å ta seg fram i dei landskapa dei hadde til rådvelde? Denne dokumentarromanen tek for seg 80 gamle brev skrive i tida 1905 til 1910. Desse breva gir oss eit blikk inn i tida til dei to hovudpersonane som knyter sterke kjærleiksband seg imellom. Samtidig fortel dei oss korleis livet deira blei forma etter den tida dei levde i. Ei tid prega av store omveltingar og endringar. Ein kan i stor grad seia at dette er ei reise i Tid, Rom og Klasse. 

Sara Vatne, fødd 29. nov. 1946 på Fitjar. Bur på Fagernes i Valdres. Gift og har to barn og seks barnebarn. Pensjonist sidan 2012. Har vore fast tilsett som lærar og rådgivar på Nord-Aurdal ungdomsskule frå 1977 til 2012. Har utdanning i norsk, samfunnspolitikk og kroppsøving. I tillegg mastergrad i pedagogikk, Høgskulen i Lillehammer 2008.

Order Morgonrauden Morgonrauden @ NOK 300,00
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.