BISKOP PONTOPPIDANS BREVBOK 1751–1753

Erik Pontoppidan (1698–1764) er en av de viktigste 1700-tallsskikkelsene i dansk-norsk kirkehistorie. Både som teolog og historiker satte han et sterkt preg på samtiden, ikke minst gjennom sitt store og varierte forfatterskap.

I årene 1748–1754 oppholdt Pontoppidan seg i Bergen. Under tiden som biskop over Bergen stift førte han en enorm korrespondanse sirlig innført i brevbøker som i dag befinner seg ved Statsarkivet i Bergen.

Sentrale deler av den offisielle korrespondansen fra Pontoppidans bergensopphold, samt en komplett avskrift av brevboken for årene 1751–1753, foreligger nå for første gang i avskrift. Denne gir oss bred kunnskap om Pontoppidans forvaltning av bispeembetet, utført av en administrativ begavelse med en tilsynelatende enestående arbeidskapasitet.

Brevene viser oss også nye sider ved Pontoppidans innsats for skolevesenet samt hans rolle som forfatter og bokformidler.

Order Biskop Pontoppidans brevbok 1751–1753 Biskop Pontoppidans brevbok 1751–1753 @ NOK 300,00

HORDALAND I KRIG

KRIGSÅRET 1940 SETT FRA DEN TYSKE SIDEN

Vegard Toska, f. 1994 er tross sin unge alder en engasjert lokalhistoriker. Tidligere har han bidratt til kartlegging av lokale fortidsminner, holdt en rekke foredrag og opparbeidet seg en rik kilde- og fotosamling om vår lokale krigshistorie. Toska er selvstendig næringsdrivende, men studerer for tiden historie ved UiB. 

«HORDALAND I KRIG» er et formidabelt verk om Vestlandet under den andre verdenskrig. Aldri før har Hordalands krigshistorie i 1940 blitt presentert så detaljert og illustrert med så mye billedmateriale. Det er også spesielt med boken at felttoget i april og okkupasjonen blir fortalt fra okkupantens ståsted. Med utgangspunkt i sin omfangsrike private samling av unike og tidligere upubliserte krigsbilder, skildrer Vegard Toska krigsåret 1940 i nøkternt språk.

«HORDALAND I KRIG» gjør oss kjent med Vestlandets mektigste mann i årene 1940–1945, Admiral Westküste Otto von Schrader – øverstkommanderende for tyske stridskrefter i Vest-Norge, fra Møre i nord til Kristiansand i sør. En av hovedkildene er Schraders offisielle krigsdagbok. Leseren får innblikk i de hektiske aprildagene, kapitulasjonen i Sør-Norge 1. mai, kapitulasjonen i Nord-Norge 10. juni, sommeren tysk militærmakt etablerte seg og de roligere høst og vinterdagene når okkupasjonen ble hverdag. 

«HORDALAND I KRIG» er en bok både for dem som er glade i lokalhistorie og krigshistorie. Det er bare å håpe på at Toska tar pennen fatt igjen og går løs på 1941! 

Ole-Jacob Abraham, historiker/konservator ved Museum Vest

Order Hordaland i krig Hordaland i krig @ NOK 389,00

FOLK VED FJORDEN

I 50 år hadde jeg sett Ole Hjelmås følge kyrne sine til beitet om sommeren og hente de hjem til melking om kvelden. Et trygt og godt syn i hverdagen. Det ble kjempet kriger ute i verden. Regjeringer og presidenter kom og forsvant, men Ole gikk der med kyrne sine. Vår lille verden på Hjelmås var fremdeles trygg og god. Så en dag gikk det opp for meg at heller ikke dette skal vare evig. Det har vel vært min filosofi med alle dokumentarfilmene jeg har laget – å ta vare på ting som er i ferd med å forsvinne ut av historien så har vi det i alle fall på film. Og nå har vi også historien mellom to permer.

-Øyvind Sandberg

Order Folk ved fjorden Folk ved fjorden @ NOK 350,00

BERGENSFORTELLINGER

I Bergensfortellinger presenteres ulike hendelser fra byens historie gjennom 400 år. Disse spenner fra 1600-talls kirurgi og 1700-tallets strileopprør til fremveksten av 1900-tallets fabrikkutvikling og turistindustri.

Samlet utgjør Bergensfortellinger en rikt illustrert bok som hører hjemme i enhver bergensers bokhylle.

Boken er på 192 sider med 124 historiske illustrasjoner! 

Order Bergensfortellinger Bergensfortellinger @ NOK 350,00