WICHMANN MOTORFABRIKK -historia og motorane

WICHMANN MOTORFABRIKK

-historia og motorane

Tema for Sunnhordland årbok 2018 er Wichmann motorfabrikk og motorproduksjon i Sunnhordland.

Soga om Wichmann Motorfabrikk er eit lappeteppe som vanskeleg lar seg sy saman. Tida før- og etter den første motoren er det skrive lite om. Dei var nok meir oppteken av å laga motorar enn å dokumentera det som blei gjort. Forteljinga om Wichmann byggjer difor på mange ulike kjelder, nokre skrivne og nokre munnlege, anekdotar, lydbandopptak og intervju med tidsvitne.

Med dette som bakgrunn ynskjer forfattarane og redaktøren velkommen til ei reise gjennom ei viktig lokal- og nasjonal norsk motor- og industrisoge.

Jan Willy Folgerø-Holm

Order Wichmann motorfabrikk Wichmann motorfabrikk @ NOK 325,00