Skuta ligg på lei

Sommeren 2010 ble på mange måter min skjebne beseglet, jeg fikk etter ett år med tiltagende droppfot endelig diagnosen ALS, også kjent som muskelsvinn. Det finnes ikke medisiner mot sykdommen og gjennomsnittlig livslengde etter diagnose er tre til fem år. Eneste mulighet for livsforlengelse er å bli knyttet opp til en respirator på permanent basis, noe jeg er. Kroppen min er helt lammet og øyene er mitt eneste kommunikasjonsmiddel.

Da jeg fikk diagnosen ble jeg litt betuttet, men ikke satt ut. Jeg bestemte meg umiddelbart for å «fighte» tilbake så godt jeg kunne og slåss for et kvalitativt godt liv.

Jeg regner med at jeg nå er ankommet siste havn, og at jeg har kastet anker i påvente av at jeg en gang skal gå til kai. All den tid jeg juridisk sett er kommet i kategorien døende, har jeg anledning til selv å bestemme når jeg vil anløpe havnen. Jeg håper den siste del av reisen blir innholdsrik og at jeg kan nyte mange solnedganger «på lei» før ankeret lettes og jeg legger til kai for godt.

God lesning.

Lars Audun Brakestad

Order Skuta ligg på lei Skuta ligg på lei @ NOK 300,00

Personlig utvikling

Denne lille boken handler om utfordringen vi alle står ovenfor – vår egen personlige utvikling. En oppgave så mangslungen og utfordrende at vi bare med stor grad av usikkerhet kan si noe om hva det handler om og hvordan det skjer eller kan skje.

I så måte er dette en naiv bok. Men den tar for seg noen tema som forfatteren selv har funnet er viktige når det gjelder personlig utvikling.

For alle som er interessert i temaet kan boken både peke på noe og gi noe til ettertanke.

Order Personlig utvikling Personlig utvikling @ NOK 249,00