Oljearbeideren – Stein Bredal

oljearbeideren

Året var 1972. Det var sommer og gode tider i Stavanger. En personalsjef ropte ut av et kontorvindu om noen ville ha jobb som oljearbeider i Nordsjøen. Stein Bredal løp raskest opp trappene og fikk jobben. Dagen etter var han på veg med helikopter ut til boreskipet Glomar Grand Isle.

Dette ble starten på et liv som oljearbeider, med jobb på boreskip, borerigger, produksjonsplattformer og i kontor på land. I boken forteller Stein Bredal morsomme, dramatiske, spennende og interessante historier fra sin plass i det norske olje-eventyret.

Bredal ble en markant fagforeningsmann som aldri aksepterte at ledelsen skulle kunne diktere de ansattes arbeids- og lønnsforhold. Sammen med andre tillitsvalgte i oljearbeiderforbundene, har han gått i bresjen når det har vært nødvendig å streike for bedre avtaler. Når ledelsen i selskapene ikke har forstått alvoret i sikkerhetsspørsmål, har han valgt å fortelle om det offentlig. Han ble en varsler. Noen ganger har han stått fram i pressen, andre ganger har han vært den hemmelige kilden som har båret sakene fram til journalistene.

I seks år, fra 2000 til 2005, var han innvalgt som en av tre ansatterepresentanter i Statoils styre. Der prioriterte han å fokusere på sikkerhet på arbeidsplassene og fare for korrupsjon i spesielt utsatte land.

Han forteller åpent om hvordan disse sakene ble behandlet i styremøtene.

Med utgangspunkt i LOs bok om styrearbeid og støtte fra gode advokater nektet Stein Bredal å undertegne en absolutt taushetserklæring som medlem av Statoils styre. I en periode ble han overvåket, noe ledelsen i Statoil måtte beklage.

Stein Bredal (f. 1950) begynte sin karriere som oljearbeider på boreskipet Glomar Grand Isle i 1972. Han har jobbet på skip, borerigger og faste produksjonsplattformer på flere olje- og gassfelt i Norge, Storbritannia og utenfor Marocco. Han ble tidlig valgt som verneombud og tillitsvalgt for sine medarbeidere. Han har vært innvalgt som ansattrepresentant i Statoils styre i seks år. Nå er han pensjonist.

Leif Stang (f. 1955) jobbet som forpleiningsarbeider på Statfjord-feltet fra 1977 til 1979. Han har også vært forbundssekretær og redaktør i oljearbeiderforbundet NOEMFO før han ble redaktør for PETRO Magasin i 1984.

Fra 1988 har han jobbet som journalist i Bergensavisen (1988 til 1990) og Dagbladet (1990 til 2005). De siste 11 årene har han jobbet som frilanser med Dagbladet som viktigste oppdragsgiver.

Order Oljearbeideren - Stein Bredal Oljearbeideren @ NOK 349,00

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *