Oljearbeideren – Stein Bredal

oljearbeideren

Året var 1972. Det var sommer og gode tider i Stavanger. En personalsjef ropte ut av et kontorvindu om noen ville ha jobb som oljearbeider i Nordsjøen. Stein Bredal løp raskest opp trappene og fikk jobben. Dagen etter var han på veg med helikopter ut til boreskipet Glomar Grand Isle.

Dette ble starten på et liv som oljearbeider, med jobb på boreskip, borerigger, produksjonsplattformer og i kontor på land. I boken forteller Stein Bredal morsomme, dramatiske, spennende og interessante historier fra sin plass i det norske olje-eventyret.

Bredal ble en markant fagforeningsmann som aldri aksepterte at ledelsen skulle kunne diktere de ansattes arbeids- og lønnsforhold. Sammen med andre tillitsvalgte i oljearbeiderforbundene, har han gått i bresjen når det har vært nødvendig å streike for bedre avtaler. Når ledelsen i selskapene ikke har forstått alvoret i sikkerhetsspørsmål, har han valgt å fortelle om det offentlig. Han ble en varsler. Noen ganger har han stått fram i pressen, andre ganger har han vært den hemmelige kilden som har båret sakene fram til journalistene.

I seks år, fra 2000 til 2005, var han innvalgt som en av tre ansatterepresentanter i Statoils styre. Der prioriterte han å fokusere på sikkerhet på arbeidsplassene og fare for korrupsjon i spesielt utsatte land.

Han forteller åpent om hvordan disse sakene ble behandlet i styremøtene.

Med utgangspunkt i LOs bok om styrearbeid og støtte fra gode advokater nektet Stein Bredal å undertegne en absolutt taushetserklæring som medlem av Statoils styre. I en periode ble han overvåket, noe ledelsen i Statoil måtte beklage.

Stein Bredal (f. 1950) begynte sin karriere som oljearbeider på boreskipet Glomar Grand Isle i 1972. Han har jobbet på skip, borerigger og faste produksjonsplattformer på flere olje- og gassfelt i Norge, Storbritannia og utenfor Marocco. Han ble tidlig valgt som verneombud og tillitsvalgt for sine medarbeidere. Han har vært innvalgt som ansattrepresentant i Statoils styre i seks år. Nå er han pensjonist.

Leif Stang (f. 1955) jobbet som forpleiningsarbeider på Statfjord-feltet fra 1977 til 1979. Han har også vært forbundssekretær og redaktør i oljearbeiderforbundet NOEMFO før han ble redaktør for PETRO Magasin i 1984.

Fra 1988 har han jobbet som journalist i Bergensavisen (1988 til 1990) og Dagbladet (1990 til 2005). De siste 11 årene har han jobbet som frilanser med Dagbladet som viktigste oppdragsgiver.

Order Oljearbeideren - Stein Bredal Oljearbeideren @ NOK 349,00

Strilekrigen i 1765 – om ville striler og rabiate bergensere

framsideStrilekrigen i 1765

– om ville striler og rabiate bergensere

Den 18. april 1765 satte tusenvis av opprørte striler og bergensere Bergen by på hodet. Urolighetene skyldtes dårlige økonomiske tider og høyt skattetrykk. Sultne opprørere regjerte byen i flere dager, og representanter for Vestlandets øverste myndighet ble mishandlet på åpen gate. De rasende menneskene var som en «Strøm, der ikke kunde standses, førend den havde taget sit eget ubændige og selvraadige Løb». Senere har disse begivenhetene fått navnet Strilekrigen.

Gjennom en bredt anlagt og rikt illustrert fortelling føres leserne tilbake til 1700-tallets Bergen og til distriktene rundt.

Bjørn-Arvid Bagge er utdannet historiker og arbeider som universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergens Spesialsamlinger. Bagge har skrevet flere bøker og en rekke artikler som dekker et bredt utvalg av historiske og lokalhistoriske emner. Disse spenner fra internasjonal politikk på 1600-tallet til den bergenske 17. mai-feiringen gjennom tidene.

Gina Dahl er utdannet religionshistoriker og arbeider som konsulent ved Statsarkivet i Bergen. Dahl har utgitt flere bøker og artikler både her hjemme og internasjonalt. Hun har hovedsakelig arbeidet med 16- og 1700-tallshistorie, og har tidligere publisert innenfor et bredt utvalg emner som spenner fra bergenske mystikere på 1600-tallet til 1700-talls reiselitteratur.

Sammen har forfatterne også utgitt En guide til Bergen anno 1765 (Kapabel, 2015).

Order Strilekrigen Strilekrigen @ NOK 398,00

Ny bok frå Per Jan Ingebrigtsen «Mannen utan samvit».

framsidePolitiet på Stord flyttar inn i nytt bygg, og mange prominente gjester er samla til den offisielle opninga, blant dei er ordføraren i kommunen. Han peikar mot ei blomeurne like ved hovudinngangen og seier at ein skjemtegauk har plassert eit dokkehovud, sikkert frå ei frisørlinje, der det før har stått ein blom. Politioverbetjent Olaug Solhaug går nærare urna. Set seg på huk framføre hovudet. Stirar inn i blasse pupillar.

Politioverbetjent Olaug Solhaug leiar etterforskinga i vente på KRIPOS-etterforskar Hermund Steinsland, ein karismatisk og eigenrådig mann kjend for å oppnå resultat ved å gå eigne vegar.«Mannen utan samvit» er ein fri oppfølgjar til «OFFER», som kom ut i 2014.

 

Order Mannen utan samvit Mannen utan samvit @ NOK 329,00