FRAM OG TILBAKE OVER FJORDEN – om HSD, ferjer, ferjekaiar og ferjeruter

Frå slutten av 1920-talet og fram til selskapet bytta namn til Tide og seinare vart til Norled, var det Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) som frakta oss og bilane våre over fjorden. Den runde raude rosetten med bokstavane HS var kanskje det best innarbeidde firmamerket på heile Vestlandet. No er både HSD og mange av ferjesambanda … Les merFRAM OG TILBAKE OVER FJORDEN – om HSD, ferjer, ferjekaiar og ferjeruter

Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år

Sunnhordland Åarbok for 2014 Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år Redaktør, Sjur Tjelmeland, feire forfattarar Her er artiklar som fortel om båtbruk og båtbygging I Ølve, Rosendal, Uskedalen, Sunde, Skånevik, Halsnøy, og Leirvik på Stord. I tillegg ein større artikkel som tek for seg båtbruken i heile Sunnhordland. Sjøen har i alle år … Les merBåtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år

STRANDEBARMAREN -småbåtbygging i Hardanger

Forfattar: Peter Helland-Hansen På det meste vart det bygd 1300 strandebarmarar i året i Strandebarm, Hardanger, og mange har gode minne knytt til denne båttypen. I boka «Strandebarmaren» kjem me tett på båtbyggjarar som hugsar glansperioden i mellomkrigsåra, og me får vera med Peter Helland-Hansen når han byggjer ein ny båt. Her fylgjer me Peter … Les merSTRANDEBARMAREN -småbåtbygging i Hardanger