Kvinner i Sunnhordland

9788281630598OTTO ERSLAND, JANE SÆRSTEN JÜNGER (RED.)

Sunnhordland Årbok 2013

I år er det hundre år sidan mennene i Det norske stortinget avgjorde at kvinnene – på lik line med dei sjølv – skulle få lov til å røysta ved stortingsval. Kvinnene skulle også få stå på val sjølv, og landet vårt hadde såleis fått eit ekte demokrati. Gratulera med stemmerettsjubileet alle kvinner i Sunnhordland!
Innhald 
KNUT RAGE: Karen Mowat og Cille Gad – ufri rikdom, ulukkeleg lærdom
MARIT ELISEBET TOTLAND. Kongemakt – kyrkjemakt. Kvardagsmakt – kvinnemakt
MIKAL HELDAL: Signekjerringar, kloke koner eller trollkjerringar
JORUN VANNES: Kari Nilsdatter Spidsøen (1847-1884) – fra gårdmannsdatter på Spissøy i Finnås til hospitalslem i Bergen
GRETHE BRUNDTLAND: Signe Tvedt – føregangskvinne i bondereisinga 
KARI LØNNING AARØ: Søster Haldri
FINN DYNGVOLD: Abelone ved havet
TORE LANDE MOE: Torborg Nedreaas og Stord
JOHAN BELSVIK: Mennesket eg møtte 
TORE LANDE MOE: Ut av heimen – inn i arbeidslivet – kvinnearbeidsplassar i Sunnhordland i 150 år
JACOB GULLBERG. Frå røysterett til politisk deltaking. Kvinnene sin veg inn i lokalpolitikken i Sunnhordland 
KJELLBJØRG LUNDE: Kvinnesak på Stord, Stord Kvinnelag, starten i 1975 og saker som engasjerte den første tida
HILDE HAUGLID: Naudtelefonen og Krisesenteret i Sunnhordland –frå ideologisk dugnadsarbeid til offentleg plikt

Boka kjem frå trykkeriet 17. november.

Order Kvinner i Sunnhordland Kvinner i Sunnhordland @ NOK 389,00