Vassdropen og støvkornet og 54 andre vers

Ny samling vers frå Oddmund Søvik

Det er blitt sagt at vers ikkje kan lesast for langsamt. Det krevst tid og det er naudsynt med ro. Eg trur det er rett.
 
Mest alt eg skriv har sin bakgrunn i eiga røynsle, med faktiske hendingar og levd liv. Det er ikkje «dikt og forbannet løgn». Derfor er nemninga «vers» i mine øyre betre enn «dikt». Det er òg slik at eg er ein røyndommens mann, med ein heller svakt utvikla fantasi.
 
Oddmund Søvik

I formalin

Som medisinarstudent

 Sto eg med menneskehjernen

 i handa

Eg skar opp

 Såg på grå og kvit substans   

Undra meg over 

hjernevindingane

Men sorga fann eg ikkje

Heller ikkje gleda

Sjela var flogen

Med kvite, kjappe vengjer

Ho ville ikkje ha likt seg

i formalin 

Order 9788281632325 Vassdropen og støvkornet @ NOK 249,00

FROSTSKRIFT

Frostskrift tar pulsen på noen måneder i 2018, i overgangen mellom vinter og vår. Diktene handler om et langvarig forhold, om barnebarn, å oppleve at dagene blir mer trøblete og om døden. Dette er dikt å kjenne seg igjen i, en skrift for snørike døgn og yr løvetann.

Frostskrift er Truls Horveis niende diktsamling. Han har også skrevet to ungdomsromaner og laget seks CD-er med poesi og musikk.

Order 9788281632318 Frostskrift @ NOK 269,00

BISKOP PONTOPPIDANS BREVBOK 1751–1753

Erik Pontoppidan (1698–1764) er en av de viktigste 1700-tallsskikkelsene i dansk-norsk kirkehistorie. Både som teolog og historiker satte han et sterkt preg på samtiden, ikke minst gjennom sitt store og varierte forfatterskap.

I årene 1748–1754 oppholdt Pontoppidan seg i Bergen. Under tiden som biskop over Bergen stift førte han en enorm korrespondanse sirlig innført i brevbøker som i dag befinner seg ved Statsarkivet i Bergen.

Sentrale deler av den offisielle korrespondansen fra Pontoppidans bergensopphold, samt en komplett avskrift av brevboken for årene 1751–1753, foreligger nå for første gang i avskrift. Denne gir oss bred kunnskap om Pontoppidans forvaltning av bispeembetet, utført av en administrativ begavelse med en tilsynelatende enestående arbeidskapasitet.

Brevene viser oss også nye sider ved Pontoppidans innsats for skolevesenet samt hans rolle som forfatter og bokformidler.

Order Biskop Pontoppidans brevbok 1751–1753 Biskop Pontoppidans brevbok 1751–1753 @ NOK 300,00

HORDALAND I KRIG

KRIGSÅRET 1940 SETT FRA DEN TYSKE SIDEN

Vegard Toska, f. 1994 er tross sin unge alder en engasjert lokalhistoriker. Tidligere har han bidratt til kartlegging av lokale fortidsminner, holdt en rekke foredrag og opparbeidet seg en rik kilde- og fotosamling om vår lokale krigshistorie. Toska er selvstendig næringsdrivende, men studerer for tiden historie ved UiB. 

«HORDALAND I KRIG» er et formidabelt verk om Vestlandet under den andre verdenskrig. Aldri før har Hordalands krigshistorie i 1940 blitt presentert så detaljert og illustrert med så mye billedmateriale. Det er også spesielt med boken at felttoget i april og okkupasjonen blir fortalt fra okkupantens ståsted. Med utgangspunkt i sin omfangsrike private samling av unike og tidligere upubliserte krigsbilder, skildrer Vegard Toska krigsåret 1940 i nøkternt språk.

«HORDALAND I KRIG» gjør oss kjent med Vestlandets mektigste mann i årene 1940–1945, Admiral Westküste Otto von Schrader – øverstkommanderende for tyske stridskrefter i Vest-Norge, fra Møre i nord til Kristiansand i sør. En av hovedkildene er Schraders offisielle krigsdagbok. Leseren får innblikk i de hektiske aprildagene, kapitulasjonen i Sør-Norge 1. mai, kapitulasjonen i Nord-Norge 10. juni, sommeren tysk militærmakt etablerte seg og de roligere høst og vinterdagene når okkupasjonen ble hverdag. 

«HORDALAND I KRIG» er en bok både for dem som er glade i lokalhistorie og krigshistorie. Det er bare å håpe på at Toska tar pennen fatt igjen og går løs på 1941! 

Ole-Jacob Abraham, historiker/konservator ved Museum Vest

Order Hordaland i krig Hordaland i krig @ NOK 389,00

FOLK VED FJORDEN

I 50 år hadde jeg sett Ole Hjelmås følge kyrne sine til beitet om sommeren og hente de hjem til melking om kvelden. Et trygt og godt syn i hverdagen. Det ble kjempet kriger ute i verden. Regjeringer og presidenter kom og forsvant, men Ole gikk der med kyrne sine. Vår lille verden på Hjelmås var fremdeles trygg og god. Så en dag gikk det opp for meg at heller ikke dette skal vare evig. Det har vel vært min filosofi med alle dokumentarfilmene jeg har laget – å ta vare på ting som er i ferd med å forsvinne ut av historien så har vi det i alle fall på film. Og nå har vi også historien mellom to permer.

-Øyvind Sandberg

Order Folk ved fjorden Folk ved fjorden @ NOK 350,00

BERGENSFORTELLINGER

I Bergensfortellinger presenteres ulike hendelser fra byens historie gjennom 400 år. Disse spenner fra 1600-talls kirurgi og 1700-tallets strileopprør til fremveksten av 1900-tallets fabrikkutvikling og turistindustri.

Samlet utgjør Bergensfortellinger en rikt illustrert bok som hører hjemme i enhver bergensers bokhylle.

Boken er på 192 sider med 124 historiske illustrasjoner! 

Order Bergensfortellinger Bergensfortellinger @ NOK 350,00

DAGER SOM VAR

Er det slik at et levd liv lager far, en kjølvannstripe i tiden? Da er dette en bit av faret etter Johan Svartor, forfatterens alter-ego, som motvillig, tatt med tang på et sykehus i en vestlandsby, kom til verden et par måneder før håndlangerne til en viss Herr Hitler kom ubedt til landet og bombet byen sønder og sammen? Navn på personer og sivile skip, der hovedpersonen er mannskap, er med få unntak oppdiktet. Noen, som blant annet skipssersjanten på KNM Trømsø, er skrudd sammen av folk jeg har møtt på min veg.

– Jørgen Seljevold

Order Dager som var Dager som var @ NOK 325,00

HEROISK FORRÆDERI

Hjalp den tyske militære motstandsbevegelse de allierte under selve invasjonen i Normandie 6.juni.1944? 

Hadde de en felles forståelse med deler av den allierte ledelse om at fredsforhandlinger ville være mulig etter at Hitler var blitt fjernet?

Mye tyder på at de handlet som om de hadde en slik felles forståelse. Paradoksene før, under og etter invasjonen i Normandie er så mange, og lar seg ikke forklare med de alliertes briljans. En hjelpende hånd synes å ha vært tilstede i Normandie. Det ser nemlig ut til at den militære motstandsbevegelse holdt hva de lovte. 

Heroisk forræderi er et autoritetsforræderi i solidaritetens navn. 

Om forfatteren: Geir Finne ble født i 1948 og vokste opp i Bergen og i Namdalen. Han har sin utdannelse i bedriftsøkonomi fra Universitetet i Regensburg i Tyskland, og i sosialøkonomi og statsvitenskap fra Colorado University i USA. Før han ble pensjonist var han i 37 år amanuensis ved Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen ved UiT. Finne var vararepresentant til Stortinget 1993–1997 for Senterpartiet. I 1981 utga han «The Svalbard passage» sammen med Tom Kirkwood.

Order Heroisk forræderi Heroisk forræderi @ NOK 325,00

OLSEN GRUPPEN

OLSEN GRUPPEN – dyktige kara, store kast

Dette er historien om hvordan Trygve Olsen fiskebåtrederi ble til det vi i dag kjenner som Olsen Gruppen. Vi følger Johannes og Trygve Olsen og deres etterkommere som på hver sin måte har funnet sin plass innen fiskenæringen.

Denne boken samler Olsen Gruppens historie til ære for alle de som har, eller har hatt, et arbeidsforhold til rederiet. Gjennom samtaler med familie og mannskap, får vi innblikk i posisjonen rederiet hadde i en tid der fiskerinæringen var i rivende utvikling. Boken tar også for seg viktige hendelser som er interessante sett fra et næringspolitisk ståsted.

En manns harde arbeid ble starten på et selskap som vokste i takt med en næring i stadig endring.

Olsen Gruppen: Fra fiskebåtrederi til bedriftkonsern.

Order Olsen Gruppen Olsen Gruppen @ NOK 350,00

MARKEDSFUNDAMENTALISMEN

– DE RIKES REVOLUSJON

– Det er sterke, nesten naturgitte krefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge, uttalte Jonas Gahr Støre før valget i 2017. Han er ikke alene om resignasjon eller å forsone seg med konkurranseøkonomien. Torgets fellesskap viker for markedsplassens kamp om kunder og profitt.
Det nyliberale menneskesynet dominerer. Mennesket fremstilles som egoistisk og individualistisk av natur, med konkurransemani som eneste drivkraft. Mekanisk, stakkarslig, vulgært, banalt, anorektisk og feil – mener forfatterne.
Boken tar for seg viktige deler av offentlig sektor som utdanning og helsevesen, post, jernbane, kraftforsyning og luftfart – eksempler på samfunnets sammenknytning og infrastruktur.
Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor finnes motkrefter?
Kan markedsgjøringen og destruksjonen stoppes, og hva kan repareres?

Order MARKEDSFUNDAMENTALISMEN MARKEDSFUNDAMENTALISMEN @ NOK 300,00